ČEZ ESCO zmodernizovala zásobování teplem v Lázních Luhačovice

Rekonstrukce se týkala energetické infrastruktury zásobující celkem 13 objektů od hotelů přes dětské léčebny až po Lázeňské divadlo.

24. 8. 2017

Investice ve výši 66 milionů korun zajistila pro firmu Lázně Luhačovice spolehlivější chod celého tepelného hospodářství i jeho výrazně úspornější provoz. Zakázku realizovaly dvě dceřiné společnosti ČEZ ESCO – EVČ a ČEZ Energo.

Modernizace zásobování teplem v Lázních LuhačoviceProjekt byl výjimečný v tom, že byl realizován v chráněném území, kde se nacházejí přírodní léčivé zdroje. Výkopové práce proto podléhaly řadě pravidel. Zároveň se jednalo o městskou památkovou zónu, kde je většina objektů prohlášena za kulturní nebo národní kulturní památku.

Přechod z parovodního vytápění na úspornější teplovodní si vyžádal renovaci potrubí, vnitřních rozvodů a otopných těles, stejně jako přestavbu kotlů. Jedenáct objektů bylo osazeno novými předávacími stanicemi. Modernizace povede k vyšší účinnosti zdroje i spolehlivosti celého systému zásobování teplem.

„Investicí lázně sníží jak energetické ztráty v rozvodné soustavě, tak v samotných lázeňských domech a dalších objektech, kde jsme provedli úpravy,“ říká generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák. Například délka hlavního rozvodného potrubí měří 3 kilometry, takže při přechodu z méně efektivního parního vytápění na účinnější teplovodní dochází k výrazným úsporám."

Součástí projektu byla i realizace menší parní kotelny, kde se vyrábí pára sloužící k ohřevu přírodních minerálních koupelí v Inhalatoriu a hotelu Jurkovičův dům. ČEZ ESCO zároveň v lázních instalovala kogenerační jednotku, která bude sloužit jako další levný zdroj tepla.

„Práce proběhly za plného běhu lázní a jejich provoz nebyl rekonstrukcí narušen, což bylo důležité zejména v letošních chladnějších zimních měsících, kdy obvykle rekonstrukce rozvodů tepla neprobíhají,“ říká generální ředitel EVČ Václav Taubr.

Modernizace zásobování teplem v Lázních Luhačovice„Pokud chceme poskytovat našim zákazníkům špičkové lázeňské služby, musíme mít samozřejmě v prvotřídním stavu i naše energetické hospodářství,“ uvedl generální ředitel Lázní Luhačovice Eduard Bláha. „Nový systém zásobování teplem je nejen ekonomicky výhodnější, ale také mnohem spolehlivější. Zároveň je pro nás teď jednodušší regulovat teplo v jednotlivých objektech.“

Horkovodní systém umožňuje regulovat teplotu samotné vody i nastavenou vnitřní teplotu v budovách. K tomu se používají jak termostatické ventily na samotném topení, tak teplotní čidla. Ta hlídají teplotu především ve větších společných místnostech, regulovaných zejména vzduchotechnikou. Úspora nákladů za energie dosáhne zhruba 3 milionů korun ročně.