Skupina ČEZ vstupuje na německý trh ESCO služeb

Kupuje společnost Elevion od DPE Deutsche Private Equity. Elevion je předním poskytovatelem komplexních technických řešení a zavedenou značkou na německém ESCO trhu.

7. 7. 2017

Kupuje společnost Elevion od DPE Deutsche Private Equity. Elevion je předním poskytovatelem komplexních technických řešení a zavedenou značkou na německém ESCO trhu. Společnost Elevion poskytuje energetické služby velkým průmyslovým a stavebním podnikům, městům a samosprávám. Tržby Elevionu v posledních pěti letech rostly průměrným tempem přes 30 procent ročně a mezi jeho zákazníky patří významné firmy z leteckého, automobilového, potravinářského, zdravotnického nebo technologického průmyslu.  

Poskytování ESCO služeb„ČEZ ESCO je dnes nejvýznamnějším hráčem na českém trhu a stává se i největším poskytovatelem ESCO služeb v regionu střední a jihovýchodní Evropy,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš. „V souladu s naší strategií teď chceme tento typ podnikání rozvíjet i v dalších státech, které jsou České republice blízké z pohledu energetických trhů a hospodářského prostředí. Německý trh energetických služeb a úspor je jedním z nejdynamičtějších v Evropě.“

Evropská unie si stanovila cíl navýšit energetickou účinnost do roku 2030 o 27 procent a Německo je jedním z největších propagátorů tohoto trendu. Podle studií poradenských společností německý trh ESCO služeb i nadále každoročně významně poroste. Jejich propočty odhadují pro Evropu až pětinásobný budoucí růst sektoru nové energetiky v porovnání s tradiční energetikou.

„Já i celý management Elevionu vítáme strategické partnerství s ČEZ. Jako jedna z deseti největších energetik v Evropě má ČEZ s poskytováním ESCO služeb velké zkušenosti, které zúročí i jako náš nový majitel a bude Elevion i portfolio našich služeb dále rozvíjet,“ říká generální ředitel Elevionu Lars Eberlein.

Prodávajícím je fond Deutsche Private Equity, který do Elevionu vstoupil v roce 2011 a přispěl k jeho rozvoji v jednoho z největších poskytovatelů komplexních energetických služeb v Německu.

Elevion se zaměřuje jak na instalaci energetických zařízení v nových budovách, tak na zefektivnění energetického hospodářství starších objektů. Zejména jde o dodávky elektrických zařízení a technologických systémů, instalace vzduchotechniky, vytápění a chlazení nebo kompletní technickou správu budov.

ČEZ získává stoprocentní podíl ve společnosti. Současný management ve svých funkcích zůstává a bude motivován k vytváření podmínek pro zajištění kontinuity a dalšího růstu firmy.

„Koupí společnosti Elevion získáváme platformu pro rozvoj na dynamicky rostoucím trhu s energetickými úsporami a ESCO službami v Německu. ČEZ ESCO má nyní 1300 zaměstnanců a akvizicí Elevionu se počet našich odborníků v sektoru energetických služeb víc než zdvojnásobí,“ říká člen představenstva ČEZ a ředitel divize obchod a strategie Pavel Cyrani. „Jsme také rádi, že stávající management v čele s generálním ředitelem Larsem Eberleinem bude ve své úspěšné práci pokračovat a společně s námi povede Elevion k dalšímu růstu.“

Dokončení transakce se předpokládá v průběhu léta, a to po schválení příslušnými antimonopolními úřady.

O Elevion

Skupinu tvoří devět dceřiných společností s centrálou ve městě Jena v Durynsku. Je specialistou na energetické, vzduchotechnické i technické instalace v komerčních a průmyslových budovách, modernizace jejich energetického hospodářství a kompletní rekonstrukce. Působí v 30 lokalitách v celém Německu a má přes 1 800 zaměstnanců, kteří se ročně podílejí na několika tisícovkách projektů. Tržby společnosti přesahují 300 milionů eur. Kořeny Elevionu sahají do roku 1948 a nynějším generálním ředitelem je vnuk někdejšího zakladatele Lars Eberlein.

O Skupině ČEZ

Skupina ČEZ má 8 milionů zákazníků a tržní kapitalizaci 9 miliard eur, čímž se v obou kategoriích řadí mezi deset největších energetik v Evropě. Skupina se skládá ze 124 společností a má téměř 27 000 zaměstnanců. Působí v Česku a na Slovensku, v Německu, Francii, Polsku, Maďarsku, Bulharsku, Rumunsku a Turecku. Výnosy za rok 2016 dosáhly 204 mld. korun a EBITDA 58 miliard korun.

V Německu vlastní Skupina ČEZ větrné elektrárny o kapacitě 135 MW a skrze fond INVEN CAPITAL je podílníkem v rychle se rozvíjejících společnostech nové energetiky sonnen, Sunfire, tado° a Cloud&Heat Technologies.

O ČEZ ESCO

ČEZ ESCO (Energy Service Company), dceřiná společnost ČEZ, která komplexně pokrývá energetické potřeby firem, obcí a institucí všech velikostí, zajišťuje dodávky komodit, energetické audity a energetické poradenství, externí dodávky tepla a elektřiny, outsourcing provozu zákazníkových elektrických zařízení nebo výstavbu kogeneračních jednotek a instalaci fotovoltaických elektráren. Do ČEZ ESCO patří firmy AZ KLIMA, ČEZ Bytové domy, ČEZ Energetické služby, ČEZ ENERGO, ČEZ LDS, ČEZ Solární, ENESA a EVČ.

O DPE Deutsche Private Equity

Nezávislá německá investiční společnost, která investuje do podniků v Německu, Rakousku a Švýcarsku. Vznikla v roce 2007 a od té doby v roli většinového i menšinového akcionáře investovala do 20 společností a založila tři fondy, které spravují aktiva v objemu 1,2 miliardy eur.