Úspora 2,5 milionů korun a 5 tisíc tun CO2 ročně.

ENESA, dceřiná společnost ČEZ ESCO, v Kolíně energeticky zmodernizuje školy a další veřejné budovy.

2. 10. 2017

Zakázka se týká renovace vytápění, osvětlení a hospodaření s vodou ve 14 školách a dalších městských objektech. Investice ve výši 30 milionů korun bude realizována formou energetických úspor se zárukou (EPC). To znamená, že se investice splácí přímo z úspor, jejichž výši má Kolín od ČEZ ESCO garantovanou ve smlouvě. Projekt realizuje ENESA, dceřiná společnost ČEZ ESCO.

Na základě odborné analýzy vybrali kolínští zastupitelé do projektu devět základních a dvě mateřské školy, radnici, městský společenský dům a Malý zámek. Realizace úsporných opatření začne letos a bude dokončena v roce 2018. Vše proběhne s minimálním omezením provozu škol i ostatních městských objektů.

„Kolín je dalším z měst, které se rozhodlo šetřit veřejné prostředky formou energetických úspor se zárukou (EPC). Podobné projekty jsme realizovali také například v Písku, Klatovech, Zlíně, Mělníce nebo v řadě městských částí Prahy. Celkem nyní energeticky monitorujeme 297 objektů po celé České republice a navrhujeme v nich další úspory,“ říká generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.

Na projektu jsme pracovali déle než rok v rámci naší nově nastavované energetické politiky. Důležité pro nás bylo, že ačkoliv se jedná o významné a potřebné investice, nemají přímo vliv na rozpočet města, protože se zaplatí z peněz ušetřených za smluvně garantovanou nižší spotřebu. Město tak může uspořené prostředky úspěšně využít jinde,“ říká místostarosta Kolína Tomáš Růžička.

Ve dvou kolínských školách zrenovuje ENESA kompletně celé otopné soustavy. Ve všech budovách bude modernizována regulace vytápění včetně instalace nových oběhových čerpadel. Další významné úspory přinesou úsporná LED svítidla a spořiče vody. Energetický projekt ušetří Kolínu každoročně 1 olympijský bazén vody a energii pro 147 domácností. Město díky němu také vypustí o 5 300 tun ročně méně CO2.

Zásadní změnou je využití automaticky ovládaných ventilů na topných tělesech. Hlavice jsou součástí systému IRC (individual room control), který umožňuje nastavení a sledování teploty v jednotlivých místnostech podle způsobu využití, rozvrhu či pracovní doby tak, aby při zachování teplotního komfortu nedocházelo ke zbytečnému plýtvání energií.

Data z provozu shromažďuje centrální dispečink a tvoří základ energetického managementu, který je důležitým prvkem každého projektu EPC.

Charakteristickým rysem projektů EPC je komplexnost. Pro dosažení maximálního efektu je třeba data z provozu průběžně sledovat a systém energeticky úsporných opatření ladit jako orchestr po celou dobu trvání projektu, což je v případě Kolína 12 let,“ vysvětluje Ivo Slavotínek, ředitel společnosti ENESA. „Ze zkušeností s mnoha podobnými projekty víme, že výše smluvně zaručených úspor, které v Kolíně činí 22 procent, se v průběhu projektu díky energetickému managementu ještě zvyšuje,“ dodává.

V rámci projektu EPC bude v jedné ze škol instalována centrální vzduchotechnika s rekuperací, která zlepší kvalitu vzduchu ve třídách. Vzduchotechnika bude hlídat koncentraci CO2 ve vzduchu, což je důležité nejen pro žáky, ale i samotné učitele. Takzvaný „syndrom nezdravých budov“, který je způsobený nedostatečnou kvalitou vzduchu v budovách, vyvolává podle Světové zdravotnické organizace (WHO) například únavu nebo bolesti hlavy a snižuje schopnost koncentrace při výuce.