Zájemci o elektromobily se „nachytřili“ u ČEZ ESCO

Zástupci podnikatelské sféry využili ve středu 23. 8. možnost účasti na odborném workshopu Elektromobilita v podnikání, který uspořádala společnost ČEZ ESCO.

25. 8. 2017

Skupina ČEZ je v oblasti elektromobility tuzemským lídrem a současně provozovatelem nejrozsáhlejší sítě veřejných dobíjecích stanic.

Bude letošní rok znamenat tolik očekávaný průlom a definitivní bod zvratu v penetraci elektromobilů na českých silnicích? Jaké jsou možnosti na získání a využití dotačních titulů k pořízení elektromobilu a dobíjecí stanice? Co na to stavitelé dobíjecí infrastruktury? A proč je vlastně elektromobilita příležitostí pro firmy a veřejný sektor? Odpovědí na další a podobné otázky se dočkali účastníci tematického workshopu Elektromobilita v podnikání, který tuto středu uspořádala společnost ČEZ ESCO.

„Objemy registrací nových elektromobilů v prvních sedmi měsících letošního roku deklarují jejich postupný nástup. Jako provozovatel největší sítě dobíjecích stanic v České republice bychom jej navíc chtěli výrazněji podpořit rozšířením výstavby nové dobíjecí infrastruktury. Současně se chceme výrazně angažovat na poli osvěty a propagace elektrického pohonu v individuální i veřejné dopravě. Tuto akci proto vnímáme jako pilot pro seriál dalších podobných setkání,“ uvedl Petr Štulc, ředitel úseku produkty a trhy společnosti ČEZ ESCO.

Program OPPIK

Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost zaměřuje se na rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace, rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků, energetické úspory a rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií. Cílem je dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech a inovacích.

V rámci programu OPPIK je vyhlášena dotační výzva Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita – Výzva III, díky které mohou velké, střední i malé firmy získat dotaci na pořízení elektromobilu ve výši až cca 30 % pořizovací ceny. Zároveň lze získat dotaci až 75 % na pořízení dobíjecí stanice pro neveřejné použití. Tato dotační výzva je otevřena pro příjem žádostí do 17. 9. 2017.

Elektromobilita v ČR

Po loňských 271 nových registracích elektromobilů přibylo letos do konce července v ČR dalších 222 nových elektromobilů. Aktuálně tak počet elektromobilů v ČR atakuje hranici 1500 vozů. Při uvažovaném průměrném nájezdu jednoho vozu cca 15 tisíc kilometrů ročně se celková spotřeba elektřiny pro tento objem elektrických aut pohybuje kolem 2,3 milionu kWh, tj. ekvivalent roční spotřeby 1 tisíce domácností.

Podobně jako v dalších vyspělých zemích Evropy, i v České republice se elektrická auta definitivně stávají běžnou součástí zejména městského provozu. To se promítá do všech oblastí týkajících se prodeje a servisu elektromobilů.

Více informací na www.elektromobilita.cz