Průmyslová energetika

Zaměřujeme se na obsluhu velkých průmyslových společností. Se specializovaným týmem odborníků jsme schopni pro vaši firmu připravit komplexní energetická řešení na klíč. Díky širokému portfoliu nejnovějších energetických technologií včetně financování dokážeme přinést jiný pohled na efektivní využívání a nakládání s energiemi ve vaší firmě. Případně tuto činnost za vás zcela převezmeme.

Hamé Babice

Instalace kogenerační jednotky

V průmyslovém areálu Hamé v Babicích, největšího zpracovatele chlazených a trvanlivých potravin, došlo ke kompletní instalaci a montáži kogenerační jednotky, rozvodů tepla a plynu, k instalaci akumulační nádrže a výstavbě distribuční trafostanice.

Realizací projektu došlo k výraznému zvýšení účinnosti využití primární energie, což Hamé přináší snížení a stabilizaci nákladů na vyrobené teplo, respektive páru, která je používána při výrobě potravin. Teplo z chlazení kogenerační jednotky je využíváno pro předehřev napájecí vody parního kotle.

Pro Hamé Babice tato realizace znamená:

 • Stabilizace dodávky a ceny tepla
 • Roční úspora na výrobě tepla 1 mil. Kč

Číst více

Logit

Modernizace osvětlení

Společnost Logit se zabývá zpracováním polyamidového vlákna. Pro optimalizaci provozu se Logit odhodlal k modernizaci 15 let starého systému světel.

ČEZ ESCO společně se zákazníkem definovala, jak silnou intenzitu osvětlení je třeba v jednotlivých halách mít a na základě toho vznikl návrh celkové renovace. Zatímco pro sklady a expedici postačuje osvětlení o intenzitě 100 - 200 luxů, v případě úseku balení a kontroly kvality, je to už 500 - 750 luxů. Změnilo se i rozmístění světel. Když stroje v části výrobní haly stojí, zůstanou svítit světla jen nad těmi v provozu. Poté ČEZ ESCO osvětlení instalovala a zajišťuje i jeho servis.

Pro Logit tato realizace znamená:

 • 74 měsíců – taková je doba návratnosti investice Logitu do modernizace systému světel

Číst více

ON Semiconductor

Modernizace energetického hospodářství

Společnost ON Semiconductor, která vyrábí polovodičové čipy a v Česku zaměstnává 1500 lidí, potřebovala zrekonstruovat své energetické hospodářství a zlepšit kvalitu dodávky elektřiny a chladu.

Cesta k úsporám začala výstavbou nových rozvoden, díky nimž se firma stala nezávislou na lokální distribuční soustavě. Nyní může elektřinu nakupovat přímo na trhu. Probíhá výstavba tří vlastních zdrojů chladu. Navíc se díky ČEZ ESCO zvýšila také velmi důležitá spolehlivost dodávek. Vzhledem k nepřetržitému provozu se totiž jakýkoliv výpadek rovná vysokým finančním ztrátám.

Pro ON Semiconductor tato realizace znamená:

 • 20 – 30 milionů – každoroční úspora díky modernizaci energetické infrastruktury

Číst více

TEVA Czech Industries

Servis a údržba energetických zařízení

Teva Czech Industries s.r.o., (dříve IVAX, Galena) je významným farmaceutickým výrobcem s velmi dlouhou historií.

ČEZ ESCO bude zodpovídat za komplexní správu energetiky a výrobní technologie klienta. Navíc bude například navrhovat optimalizace provozu a úspory vedoucí ke snížení uhlíkové stopy i finančních nákladů. Zdokonalí také systém prediktivní údržby, který umožní předem identifikovat potenciální závady a předcházet jim dříve, než k nim dojde.

Pro TEVA Czech Industries tato realizace znamená:

 • Kromě provozu výrobních a technologických zařízení se bude ČEZ ESCO starat i o jeho servis a dodávky náhradních dílů, zakázkovou výrobu unikátních zařízení a komplexní službu v oblasti metrologie a kalibrací.

Číst více

ŠKO-ENERGO

Technicko-ekonomická studie

ŠKO-ENERGO je multiutilitní společnost, jejíž hlavní činností je komplexní péče o energetické potřeby svého největšího zákazníka, Škoda Auto.

Zákazník řešil problém s nahodilými výpadky provozu výrobní linky. Společnost ČEZ ESCO vypracovala technicko-ekonomickou studii se zaměřením na poklesy napětí, která odhalila, že k výpadkům dochází při mikropoklesech napětí, a to z důvodu přílišné citlivosti řídicích systémů výrobní linky, které vyžadují vyšší kvalitu sítě, než je požadována platnou legislativou.

Pro ŠKO-ENERGO tato realizace znamená:

 • Zjištění přesné příčiny problému
 • Objektivní doporučení optimálního řešení problému
 • Garance aplikace nejnovějších poznatků a trendů v oblasti energetiky

Číst více

ArcelorMittal Ostrava

Modernizace osvětlení

ArcelorMittal Ostrava patří do největší světové ocelářské a těžařské skupiny ArcelorMittal.

V areálu bylo rekonstruováno osvětlení. Moderní úsporné LED osvětlení nahradilo již dosluhující rtuťové a halogenidové výbojky i klasické zářivkové zdroje. Zároveň ČEZ ESCO navrhla a dodala celý systém řízení svítidel, který nyní dokáže přesně reagovat na každý požadavek závodu.

Pro ArcelorMittal tato realizace znamená:

 • 81 % - o tolik se snížila spotřeba elektřiny
 • 905 - tolik kusů svítidel bylo vyměněno

Číst více

SLADOVNY SOUFFLET ČR

Kogenerační jednotka

Sladovny Soufflet ČR, a.s jsou součástí sladařské divize francouzské skupiny Groupe Soufflet, jednoho z největších výrobců a prodejců sladu na světě.

V areálu Sladovny Prostějov byla instalovaná kogenerační jednotka do procesu sušení sladu. Po zkušenostech s instalací kogenerační jednotky v Nymburce, se rozhodlo vedení společnosti spolupracovat se společností ČEZ ESCO v dalším výrobním závodě. Instalace technologie zahrnovala instalaci kogenerační jednotky, instalaci výměníku v hvozdu, úpravy topného systému, dodávku a napojení na centrální řídicí dispečink.

Pro Sladovny Soufflet ČR tato realizace znamená:

 • zvýšení efektivity procesu výroby sladu
 • stabilizace dodávky a ceny tepla

Číst více

BENTELER Automotiv

Prodej stlačeného vzduchu a chladu

Společnost BENTELER Automotive je strategickým partnerem pro vývoj automobilů s vysokou úrovní inovačních dovedností a odborných znalostí.

ČEZ ESCO v novém závodě vybudovala technologii stlačeného vzduchu o instalovaném příkonu 600 kW a technologii výroby chladu o výkonu 2250 kW s plánovaným navýšením o 450 kW. Dále v závodu instalovala rozvody chladu a dvě chladicí věže.  BENTELER využívá stlačený vzduch standardně jako zdroj energie pro pneumatické nářadí, upínky a lineární pohony.

Pro BENTELER Automotive tato realizace znamená:

 • snížení spotřeby energie, efektivita a spolehlivost provozu
 • zajištění servisu a provozování celého systému
 • moderní technologie s nižšími provozními náklady

Číst více