Co od nás můžete očekávat?

Poskytneme soubor řešení souvisejících s dodávkou, realizací, modernizací nebo provozem elektroenergetických zařízení.

Naše řešení jo vhodné pro průmyslové podniky v oblasti strojírenství, potravinářství, chemie a farmacie, skladovací haly nebo lokální distribuční společnosti.

1

Poradíme

Posoudíme stávající stav či navrhneme nové vhodné řešení na klíč dle potřeb a situace v rámci lokality.

2

Profinancujeme

Zajistíme financování investice.

3

Postavíme

Zajistíme dodávku, výstavbu, montáž případně obnovíme nebo zrekonstruujeme zařízení.

4

Provozujeme

Provozujeme elektrická zařízení na všech napěťových hladinách a zajišťujeme nepřetržitý provoz.

5

Pečujeme

Držíme pohotovost 24/7/365 a provádíme pravidelné revize.

Zjistěte, jaké jsou specifikace napěťové hladiny

Specifikace napěťové hladiny

rozvodny velmi vysokého (VVN), vysokého (VN) a nízkého napětí (NN)

distribuční trafostanice VN

kabelové, vnitřní silnoproudé a slaboproudé rozvody

kabelové vedení NN a VN včetně kabelových souborů

řídicí systém a ochrany do 110 kV

provádění prací metodou PPN (pod napětím) NN

montáž měření a provádění revizí

Další přínosy

námi dodaná zařízení splňují nejpřísnější kritéria dané zákony a vyhláškami

dodáváme transformátory, jejichž ztráty plní podmínky Ekodesignu

řešení specifických požadavků na distribuci či dodávku elektřiny

zavedení Řádu preventivní údržby a provádění údržby dle zavedeného řádu

provádění pravidelných revizí

odstraňování poruch (vyhledání a odstranění příčiny poruchy nebo havárie) a oprava zjištěných závad

Západočeská univerzita v Plzni

Co jsme dodali?

  • Smlouva na provozování 10 trafostanic.
  • Smluvní vztah na dobu neurčitou.
  • Provozování všech trafostanic v majetku zákazníka.

BONATRANS GROUP a.s.

Co jsme dodali?

  • Generální modernizace a oprava stávající válcové linky na výrobu železničních kol.
  • Dodávka, montáž a zprovoznění vybavení a zařízení pro distribuci elektřiny na úrovni nízkého napětí v nové rozvodně R6B.
  • Kabelové a datové rozvody a trasy včetně přípojnicového systému v rozvodně.
  • Uzemnění a ochranné pospojování.
  • Protipožární ucpávky a přepážky.