Bankovní spojení (elektřina)

Bankovní spojení pro úhradu faktur a záloh včetně příslušného variabilního symbolu naleznete vždy v zaslané faktuře nebo v platebním kalendáři s rozpisem záloh. Vždy se prosím řiďte zaslanými platebními údaji.

V případě, že se rozhodnete využít pro úhradu faktur a záloh přímého inkasa z Vašeho účtu, je nutné ve Vaší bance sjednat souhlas s inkasem vůči některému z níže uvedených bankovních spojení.
Přímé inkaso poskytujeme pouze pro úhradu faktur a záloh v české měně.

 

Pro zákazníky odebírající elektřinu a plyn jsou platná následující čísla bankovních účtů společnosti ČEZ ESCO, a.s.:

Banka

Měna

Číslo účtu

Kód banky

Číslo účtu IBAN

BIC

Inkaso

Česká spořitelna

CZK

66666622

800

CZ03 0800 0000 0000 6666 6622

GIBACZPX

Bankovní spojení určené pro souhlas s inkasem plateb z účtu u České spořitelny

ČSOB

CZK

895895895

300

CZ31 0300 0000 0008 9589 5895

CEKOCZPP

Bankovní spojení určené pro souhlas s inkasem plateb z účtu u ČSOB

Komerční banka

CZK

5550247

100

CZ90 0100 0000 0000 0555 0247

KOMBCZPP

Bankovní spojení určené pro souhlas s inkasem plateb z účtu u Komerční banky a ostatních bank

Komerční banka

EUR

3330267

100

CZ49 0100 0000 0000 0333 0267

KOMBCZPP

Neposkytujeme