Kdy kontaktovat distributora elektřiny?

ČEZ ESCO řeší všechny hlavní potřeby týkající se dodávky elektřiny. Technické požadavky související s distribucí elektřiny a hlášení poruch spadají do působnosti příslušných distributorů.

Bližší informace ohledně distribučních záležitostí najdete na stránkách Vašeho distributora:

 

Níže uvádíme typy požadavků, se kterými kontaktujte Vašeho distributora:

Poruchy a odstávky

Připojovací podmínky

Smlouva o zajištění služby distribuční soustavy

Izolace vedení, ořez stromoví

Sdělení k existenci sítí a vytyčení vedení

Vyjádření ke stavbám, projektové dokumentaci, činnosti v ochranném pásmu

Přeložky zařízení distribuční soustavy

Úpravy zařízení distribuční soustavy

Spínání HDO

Ostatní požadavky