Pravidla provozování

Internetová samoobsluha ESCO Portál

Provozní doba – nonstop (výjimečně však může dojít v nočních hodinách na nezbytně nutnou dobu k omezení provozu z důvodu údržby systému).

Registrace – aplikaci mohou využít všichni zákazníci ČEZ ESCO, a. s. Při registraci je nutné znát své Zákaznické číslo. Podrobnější informace naleznete v nápovědě ESCO Portálu.

Zabezpečení dat a změna hesla – zabezpečení je řešeno na úrovni bezpečného (SSL) přístupu. Při registraci je nutné zadat číslo zákazníka, zákazníkem zvolený login (uživatelské jméno) a ostatní kontaktní a doplňkové údaje. Povinné údaje jsou označeny hvězdičkou.

1. používat heslo sestavené z velkých a malých písmen abecedy a číslic

2. používat heslo obsahující kombinaci abecedních, neabecedních (symboly – povoleny jsou pouze „ . “ a „ _ “) a číselných znaků

3. používat hesla o délce minimálně 10 znaků

4. používat různá hesla pro různé účty a identifikace

5. neužívat své jméno ani příjmení, a to ani v žádné logicky pozměněné formě (reverzní, zdvojené, proložené, velkým písmem, cyrilikou, řeckými či ruskými znaky,  přesmyčkami, permutacemi apod.)6

6. neužívat rodinná jména (partnera, dětí), adresu

7. neužívat přezdívky nebo rodná data

8. neužívat hesla složená z po sobě následujících sousedních znaků nebo symbolů na klávesnici

Heslo si uživatel volí sám a systémem bude akceptováno pouze za předpokladu splnění výše uvedených požadavků.

Rychlost odezvy – aplikace je konfigurována tak, aby technická rychlost odezvy splňovala kriterium pro zpracování požadavku a vyhledání údajů do 10 vteřin. Může ovšem nastat situace, kdy bude server přetížený velkým množstvím požadavků (tato situace může nastat zejména v dopolední nebo odpolední špičce). V těchto výjimečných případech může být rychlost odezvy delší.

 

Ověření pomocí Google reCAPTCHA při registraci do ESCO PORTÁLU

V procesu registrace do ESCO Portálu používáme, z důvodu zvýšení bezpečnosti, tzv. neviditelnou reCAPTCHU. Tento nástroj od společnosti Google na pozadí sbírá osobní informace o uživatelích. Ověřuje tak, zda se jedná o reálného návštěvníka a nikoliv návštěvu, generovanou robotem.

  1. Jak funguje a jaké osobní informace reCAPTCHA sbírá?
  2. Nejprve algoritmus reCAPTCHA zkontroluje, zda je v počítači umístěna cookie od společnosti Google.

Poté bude do prohlížeče uživatele přidána další specifická cookie pro reCAPTCHU a bude zachycen úplný snímek okna prohlížeče uživatele v daném okamžiku, pixel po pixelu.

Zde jsou některé informace o prohlížeči a uživateli, které jsou, v daném okamžiku, shromažďovány:

  1. Všechny soubory cookies, od společnosti Google, ve Vašem počítači, za posledních 6 měsíců
  2. Kolik kliknutí myší jste provedli na dané obrazovce (jedná-li se o dotykové zařízení, tak počtu dotyků na této obrazovce)
  3. Informace CSS pro danou stránku
  4. Datum
  5. Jazykové nastavení Vašeho prohlížeče
  6. Všechny pluginy, které jste nainstalovali v prohlížeči
  7. Všechny objekty jazyka Javascript

Chcete-li se dozvědět více o tom, jak společnost Google nakládá s Vašimi osobními údaji, přečtěte si Zásady ochrany soukromí Google.