Příklad kombinace fotovoltaiky s decentrálním větráním

  • Velikost fotovoltaiky: 30 kWp
  • Cena za fotovoltaiku: 780 tis. Kč
  • 10 decentrálních jednotek: 10 x 220 tis. Kč
  • Celkové náklady: 2 980 tis. Kč
  • Dotace: cca 1 500 tis. Kč
  • Orientační roční úspora při ceně elektřiny 3,50 Kč/kWh: 95 tis. Kč
  • Roční náklad na elektřinu při ceně elektřiny 4 Kč/kWh: 9 tis. Kč

V kombinaci se správnou velikostí fotovoltaiky vždy uspoříte na provozních nákladech.