Úsporný tarif a odpuštění poplatku na podporované zdroje energií

Úsporný tarif je jednorázový státní příspěvek určený domácnostem, který má pomoci s úhradou nákladů na energie a zmírnit tak dopad vysokých cen.

Úsporný tarif

Podle distribuční sazby v odběrném místě ke dni 23. 8. 2022 byly vládou pro rok 2022 schváleny tyto výše příspěvku.

Distribuční sazba Výše příspěvku
D01d  3 500 Kč
D02d 3 500 Kč
D25d 3 500 Kč
D26d 2 000 Kč
D35d 2 000 Kč
D45d 2 000 Kč
D56d 2 000 Kč
D57d 2 000 Kč

Pro distribuční sazby D27d a D61d nebyl příspěvek stanoven.

Vládní podporu vám zohledníme v předepsaných zálohách a v následném vyúčtování.

Odpuštění poplatků na podporované zdroje energií

Součástí vládních opatření proti rostoucím cenám energií je od 1. 10. 2022 i odpuštění poplatku na podporované zdroje energií (zkráceně POZE). Odpuštění POZE se týká všech zákazníků (domácností i podnikatelů), kteří mají odběrné místo na elektřinu.

Příspěvek státu a odpuštění POZE vám budou poskytnuty automaticky, z Vaší strany není potřeba dělat žádné kroky.