Z čeho se skládá cena plynu?

Cena za plyn je dle platné legislativy rozdělena na regulované platby za dopravu plynu do Vašeho odběrného místa a platby za vlastní odebraný plyn.

Ceny regulovaných plateb za dopravu plynu jsou každoročně stanoveny cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu, ceny plynu určuje obchodník s plynem, se kterým máte uzavřenou smlouvu na dodávku plynu.

 

Faktura za plyn je rozdělena na:

platby za dodaný plyn

 

regulované platby související s dodávkou plynu

 

Aktuální výši regulovaných složek cen plnu naleznete na webových stránkách Energetického regulačního úřadu.

Kompletní přehled právních předpisů ČR týkajících se energetické legislativy naleznete zde.