Bezemisní elektřina

Odebírejte čistou Bezemisní elektřinu vyrobenou v jaderných elektrárnách Skupiny ČEZ. Při její výrobě nedochází k produkci CO2 ani jiných skleníkových plynů.

CHCI VĚDĚT VÍCE

Co od nás můžete očekávat?

I vy můžete jednoduše přispět k ochraně klimatu a plnění společného cíle European Green Deal.
Zajistíme vám dodávku Bezemisní elektřiny a pomůžeme rychle a jednoduše snížit vaši emisní stopu.

Naše Bezemisní elektřina je vyráběna v jaderných elektrárnách Skupiny ČEZ (JE Temelín a JE Dukovany).

Spotřebu Bezemisní elektřiny vám potvrdíme certifikátem.

Nabízíme dostupné, okamžité a jednoduché řešení oproti jiným možnostem snižování CO2.

Sami si spočítejte, kolik CO2 ušetříte při odběru Bezemisní elektřiny oproti standardní dodávce z běžného energetického mixu v ČR.

Chci spočítat úsporu

JAK FUNGUJE ODBĚR BEZEMISNÍ ELEKTŘINY

Jaderné elektrárny Skupiny ČEZ ročně vyrobí cca 30 TWh Bezemisní elektřiny

Uzavřeme smlouvu o dodávce Bezemisní elektřiny, případně můžete k již uzavřené smlouvě o  dodávce elektřiny doplnit alokaci Bezemisní elektřiny formou dodatku

Systém dodávky čisté Bezemisní elektřiny je certifikován a plně transparentní

Časté dotazy

Jak zajistíte, že skutečně dostanu Bezemisní elektřinu s nulovou CO2 stopou?
Hlídáme, že odběry našich zákazníků dokážeme pokrýt z výroby bezemisních jaderných elektráren. Každá vyrobená MWh má své unikátní ID, které garantuje, že MWh Bezemisní elektřiny dostanete pouze vy a nikdo jiný. Celý proces nakládání s Bezemisní elektřinou máme ověřený externí nezávislou certifikační autoritou Bureau Veritas.
V rámci procesu výroby Bezemisní elektřiny kontrolujeme a garantujeme, že vaše spotřeba bude plně pokryta z výroby bezemisní jaderné elektrárny. Tento systém úředních garancí funguje celosvětově. V rámci distribuční sítě nelze samozřejmě rozlišit, z jakého zdroje dostáváte elektřinu - jedná se o mix výrobních zdrojů. Fyzikálně to nelze nijak oddělit. Pokud však spotřebitel nemá možnost výroby elektřiny z vlastního bezemisního zdroje, je systém garancí nejlepším způsobem, jak podpořit výrobu elektřiny z bezemisních zdrojů. Zákazník tak svou volbou zvýhodňuje výrobu z čistých zdrojů oproti zdrojům s uhlíkovou stopou.
Při výrobě elektřiny v jaderných elektrárnách nevzniká žádné CO2. To vzniká jako produkt při spalování a k tomu v jaderných elektrárnách nedochází.
Při výrobě elektřiny skutečně nedochází k produkci CO2. To co je reportováno jsou například dieselagregáty sloužící jako záložní zdroje energie pro případ nenadálých událostí v provozu elektrárny.
Výroba elektřiny z jaderného zdroje je v současné době řádově vyšší než z tradičních obnovitelných zdrojů (větrné, sluneční či třeba vodní elektrárny). Proto je možné pokrýt i poptávku velkých zákazníků. Certifikáty Bezemisní elektřiny jsou levnější než Záruky původu.
Evropská unie se zavázala k celkové dekarbonizaci do roku 2050, pro omezení negativního vlivu klimatických změn je navíc potřeba postupovat co nejrychleji. Vnitrozemské státy nemají a dlouhou dobu nebudou mít možnost vyrábět veškerou elektřinu z obnovitelných zdrojů, zatímco přímořské státy se mohou v budoucnu spolehnout na offshorové větrné parky. Jádro tak bude v řadě zemí hrát při dekarbonizaci významnou úlohu a klíčová bude kombinace veškerých bezemisních zdrojů. Jádro je v tuto chvíli po vodních elektrárnách globálně druhým nejdůležitějším bezemisním zdrojem a jaderné elektrárny za posledních 50 let uspořily přes 60 miliard tun ekvivalentu emisí CO2. Tato hodnota odpovídá téměř dvěma letům globálních emisí z celé energetiky (viz https://www.iea.org/reports/nuclear-power-in-a-clean-energy-system ). Že se svět při dekarbonizaci bez jádra neobejde upozorňuje i Mezinárodní energetická agentura (IEA), což je největší mezinárodní těleso zabývající se energetikou.