Rudolfinum

Projekt energetických úspor EPC

Co jsme dodali

„Galerie má kvůli uměleckým dílům, která vystavuje, poměrně přesně dané nároky na teplotu a vlhkost. Velký rozdíl je v tom, že zatímco zatížení galerie je víceméně konstantní, do koncertního sálu se najednou nahrne 1 200 lidí. Využili jsme garance úspory při realizaci této investice, špičkového know-how a patronace ENESA nad celým projektem a jeho rozvojem.“

Ondřej H. Matyáš, Ekonomicko-provozní náměstek České filharmonie