Zelená elektřina

Odebírejte Zelenou elektřinu vyrobenou výhradně z obnovitelných zdrojů. Chcete se výrazným způsobem podílet na snižování škodlivých emisí?

CHCI VĚDĚT VÍCE

Co od nás můžete očekávat?

Obchodujeme se zárukami původu elektřiny z obnovitelných zdrojů, které jsou potvrzením, že dané množství elektrické energie bylo vyrobeno z obnovitelných zdrojů.

Naše záruky původu pochází od výrobců elektřiny z obnovitelných zdrojů, od kterých Zelenou elektřinu zároveň vykupujeme

Sami si vyberete, z jakého zdroje má vaše Zelená elektřina pocházet (slunce, voda, vítr, biomasa, bioplyn)

Zákazníkům, kteří požadují záruky původu za vlastní spotřebu elektrické energie, nabízíme poskytnutí záruk původu za výhodnou cenu

Produkt je vhodný pro všechny spotřebitele, jak pro právnické, tak fyzické osoby. Pro výkup či prodej záruk původu není podmínkou být zákazníkem společnosti ČEZ ESCO.

Kontaktovat ČEZ ESCO odborníky

JAK FUNGUJE POSKYTNUTÍ ZelenÉ ELEKTŘINY PROSTŘEDNICTVÍM ZÁRUK PŮVODU

Výrobci elektřiny z obnovitelných zdrojů mají možnost vyžádat od společnosti OTE, a.s. vydání záruk původu za množství vyrobené elektrické energie z obnovitelných zdrojů dodané sítě.

Odběratelé elektřiny mohou prostřednictvím záruk původu pokrýt svou spotřebu výhradně Zelenou elektřinou.

Prostřednictvím systému společnosti OTE a.s. se provádí uplatnění záruk původu ve sjednaném objemu na konečného spotřebitele, tím se Zelená elektřina alokuje přímo na daného zákazníka a jeho spotřebu.

Po uplatnění záruk původu na zákazníka tyto záruky původu propadají a není je možné znovu použít. Zároveň je vygenerováno potvrzení stvrzující, že na daného zákazníka bylo uplatněno odpovídající množství záruk původu za stanovené období.