Zelená elektřina

Odebírejte Zelenou elektřinu od největšího výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů v ČR. Chcete se výrazným způsobem podílet na snižování škodlivých emisí?

CHCI VĚDĚT VÍCE

Co od nás můžete očekávat?

Vydejte se společně s námi na cestu k ochraně životního prostředí a plnění cílů udržitelného rozvoje.

Zajistíme dodávku 100% Zelené elektřiny a tím pomůžeme rychle a jednoduše snížit Vaši emisní stopu.

Skupina ČEZ je největším výrobcem elektřiny z obnovitelných zdrojů v ČR, především díky vltavské kaskádě vodních elektráren. Zelenou elektřinu vykupujeme i od lokálních českých výrobců.

Každá vyrobená jednotka Zelené elektřiny má vlastní auditovaný „rodný list“, tzv. Záruku původu, který zaručí, že elektřina skutečně pochází z obnovitelných zdrojů.

Produkt je vhodný pro všechny spotřebitele, jak pro právnické, tak fyzické osoby.

Kontaktovat ČEZ ESCO odborníky

JAK FUNGUJE POSKYTNUTÍ ZelenÉ ELEKTŘINY PROSTŘEDNICTVÍM ZÁRUK PŮVODU

Při sjednání od nás dostanete certifikát stvrzující zahájení odběru Zelené elektřiny. Jednou za rok Vám pak vystavíme certifikát potvrzující celkové množství dodané Zelené elektřiny.

Záruky původu, které zprostředkujeme, jsou evidovány a vydávány společností OTE, a.s., která je součástí evropského systému EECS. Jedná se o v současnosti jediný transparentní systém prokázání spotřeby Zelené elektřiny, který umožňuje alokovat skutečně vyrobenou elektřinu z obnovitelných zdrojů na konečného spotřebitele.

Výrobci elektřiny z obnovitelných zdrojů mají možnost vyžádat od společností OTE, a.s. vydání Záruk původu na množství vyrobené elektřiny z obnovitelných zdrojů dodané sítě.

Odběratelé elektřiny mohou prostřednictvím Záruk původu pokrýt svou spotřebu výhradně Zelenou elektřinou.

Prostřednictvím systému společnosti OTE a.s. se provádí uplatnění Záruk původu ve sjednaném objemu na konečného spotřebitele, tím se Zelená elektřina alokuje přímo na daného zákazníka a jeho spotřebu.

Po uplatnění Záruk původu na zákazníka tyto Záruky původu propadají a není je možné znovu použít. Zároveň je vygenerováno potvrzení, že na daného zákazníka bylo uplatněno odpovídající množství Záruk původu na stanovené období.