Reklamace a stížnosti

Nesouhlasí Vám zaslané vyúčtování?  Nejste spokojeni s dodávanou službou nebo máte jinou připomínku? Prosím kontaktujte nás, jsme připraveni vše řádně prověřit.

 

S Vaší reklamací či stížností nás prosím kontaktujte:

 

V reklamaci či stížnosti prosím uveďte:

 

Reklamaci se budeme snažit vyřešit co nejdříve a vždy na ni odpovíme písemně. Zároveň Vás upozorňujeme, že reklamace nemá odkladný účinek na splatnost vyúčtovaných plateb.

 

Reklamace jsou upraveny Všeobecnými obchodními podmínkami dodávky elektřinyVšeobecnými obchodními podmínkami dodávky plynu.

 

V případě, že nejste s vyřešením reklamace spokojeni, můžete se obrátit na Ombudsmana Skupiny ČEZ.