Chcete přejít k ČEZ ESCO? Jak změnit dodavatele elektřiny?

 • Vyplňte formuláře Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny na vybraný produkt a Plnou moc.
 • Zároveň oba dokumenty 2x vytisknětepodepište na vyznačených místech.
 • Jeden originál podepsané smlouvy můžete doručit některým z níže uvedených způsobů:
  - podepsané a naskenované přes zákaznický účet ESCO Portál
  - podepsané a naskenované e-mailem na adresu info@cezesco.cz
  - korespondenčně na adresu ČEZ ESCO, a.s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň.
  - druhý originál smlouvy si prosím ponechejte pro další případná jednání se Skupinou ČEZ
 • Udělením plné moci nám umožníte zastupovat vás při všech úkonech, které jsou nutné pro změnu dodavatele zajistit, jako je např. podání výpovědi stávajícímu dodavateli, nebo k zastupování při registraci u společnosti OTE, a.s.
 • O zahájení dodávek elektřiny od ČEZ ESCO, a.s. vás budeme  informovat formou dopisu.