Přecházíte z ČEZ Prodej do ČEZ ESCO?

Chceme pro vás zkvalitnit úroveň služeb a péče a proto dojde od 1.9.2018 k převodu smluvních vztahů se zákazníky odebírajícími elektřinu a zemní plyn ze společnosti ČEZ Prodej do společnosti ČEZ ESCO.

O této změně jsme vás informovali dopisem.

Obdrželi jste mimořádné vyúčtování od společnosti ČEZ Prodej, a.s. k 31.8.2018? Zde naleznete otázky a odpovědi, ve kterých naleznete vše potřebné.

CO TO PRO VAŠI SPOLEČNOST ZNAMENÁ?

  • cenové i obchodní podmínky vám zůstávají stejné
  • tato změna nemá žádný vliv na vaše dodávky elektřiny a plynu
  • veškerá práva, povinnosti, pohledávky a závazky vyplývající z vašeho smluvního vztahu se společností ČEZ Prodej, a.s., přejdou na společnost ČEZ ESCO, a.s.

CO JE DŮVODEM ZMĚNY?

  • poskytneme vám kvalitnější péči ve formě individuálního přístupu
  • širší nabídka služeb pokrývající vaše specifické potřeby
  • veškeré služby nabídneme v rámci jedné společnosti

Projekt, ve kterém došlo k rozdělení odštěpením sloučením, byl ve sbírce listin obou zúčastněných společností zveřejněn dne 22.06.2018.

Sbírka listin ČEZ ESCO, a.s.

Sbírka listin ČEZ Prodej, a.s.

Oznámení o uložení projektu přeměny do sbírky listin a upozornění pro věřitele na jejich práva bylo publikováno v obchodním věstníku dne 27.6.2018.