ON Semiconductor

Společnost ON Semiconductor, která vyrábí polovodičové čipy a v Česku zaměstnává 1500 lidí, potřebovala zrekonstruovat své energetické hospodářství a zlepšit kvalitu dodávky elektřiny a chladu.

Cesta k úsporám začala výstavbou nových rozvoden, díky nimž se firma stala nezávislou na lokální distribuční soustavě. Nyní může elektřinu nakupovat přímo na trhu. Probíhá výstavba tří vlastních zdrojů chladu, další kroky k úsporám pak odhalí i studie záložních zdrojů elektrické energie. Roční úspory dané změnami firemní infrastruktury dosahují řádově desítek milionů korun, navíc se díky ČEZ ESCO zvýšila také velmi důležitá spolehlivost dodávek. Vzhledem k nepřetržitému provozu se totiž jakýkoliv výpadek rovná vysokým finančním ztrátám.

Finanční ředitel ON Semiconductor Josef Švejda:

„Díky tomu, že nyní máme pro nás klíčová zařízení plně pod kontrolou, jsme schopni sami rozhodovat o tom, kdy je odstavíme kvůli servisu a jaké prostředky jsme ochotni investovat do prevence poruch. Spolehlivost je pro nás nesmírně důležitá, naše provozy totiž běží 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce a jakýkoliv výpadek v dodávce médií pro nás znamená výpadek celé výroby.“

20 – 30 milionů – Tolik korun společnost ON Semiconductor každoročně ušetří díky modernizaci energetické infrastruktury společností ČEZ ESCO.

 

DALŠÍ REFERENCE