Dotace na energetický management

Dotační titul: PROGRAM EFEKT.

Státní program na podporu úspor energie na období 2017 – 2021.

 

Dotace je určena pro:

  • podnikatelské subjekty
  • kraje
  • města a městské části nad 5 000 obyvatel

 

 

Maximální výše dotace

500 tis. Kč

Maximální výše způsobilých výdajů

70 %

Typ dotace

Neinvestiční dotace

Forma dotace

Jednoletá dotace

Termín podání žádosti

30. 11. 2018

 

Přínosy zavedení energetického managementu a následné certifikace ISO 50001:

 • Naplnění legislativní povinnosti - U velkých podniků nahrazuje povinnosti zpracovávat co 4 roky Energetický audit
 • Vyšší jistota dosažení úspor v úporných projektech financovaných z operačních programů
 • Norma je jedním z mála systémů managementu, které nabízejí organizacím měřitelné přínosy z hlediska nákladů.
 • Definuje současný stav využití energie, stanovuje cíle a způsoby jejich dosažení.
 • Stanovuje priority úsporných opatření.
 • Zvyšuje konkurenceschopnost zlepšením dobrého jména firmy.
 • Zavádí pořádek (zejména v provozu, v dokumentaci, v organizační struktuře a v environmentálních odpovědnostech).
 • Pomáhá snižovat náklady na energie.

 

Předmět dotace:

 • Dotace je určena na zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu a opatření nezbytných pro snižování energetické náročnosti.
 • Dotace se vztahuje zejména na tvorbu dokumentů, organizaci (definici procesů, odpovědností, toků informací apod.), přípravu systémů pro monitorování a vyhodnocování spotřeby energie.
 • Dotace se nevztahuje na ověření funkčnosti zavedeného systému formou certifikace, ale předpokládá se, že zavedený systém bude odpovídat požadavkům stanoveným ČSN EN 50001 nebo systémem environmentálního řízení a auditu (EMAS z anglického Eco-Management and Audit Scheme).

 

Chcete více informací?

Kompletní a aktuální informace k výzvě na energetický management naleznete zde.

Kompletní informace k dotačnímu programu naleznete zde nebo zde.

  

Kontaktujte nás

Pokud budete mít jakékoliv dotazy ohledně získání dotace, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese em@cez.cz.

 

Rádi Vám nabídneme pomoc se zpracováním žádosti a související administrativou.