ČEZ Bytové domy

ČEZ Bytové domy s.r.o.

Duhová 1444/2, 140 00 Praha 4 - Michle

Identifikační číslo: 061 92 548

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 277855.

ČEZ Bytové domy

Společnost ČEZ Bytové domy pomáhá majitelům bytových domů najít úspory ve vytápění, v přípravě teplé vody a spotřebě elektrické energie. Na základě odborného posouzení stávajícího stavu domu a místních podmínek navrhuje a realizuje plynové kotelny, tepelná čerpadla a inovativní opatření jako fotovoltaické elektrárny s bateriemi, regulace tepla z centrálních zdrojů a chytré elektroinstalace.

Díky úzké specializaci a zkušenostem dokáže společnost ČEZ Bytové domy vše jednoduchým způsobem vysvětlit a nabídnout taková řešení, která jsou pro bytové domy vhodná, úsporná a spolehlivá z pohledu dlouhodobého užívání.

Více informací získáte na http://www.cezbytovedomy.cz/.