ČEZ LDS

ČEZ LDS s.r.o.

Duhová 1444/2, 140 00 Praha 4 - Michle

Identifikační číslo: 018 73 237

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 267958.

ČEZ LDS

ČEZ LDS se zaměřuje na distribuci elektrické energie, zemního plynu a ostatních médií. Zajišťuje výstavbu lokálních distribučních soustav (LDS) v průmyslových, logistických, administrativních a obytných zónách. Pro své klienty navrhuje profesionální, rychlá a efektivní řešení energetického servisu a managementu. Zákazníkům, kteří se chtějí primárně soustředit na rozvoj svého oboru podnikání, tak nabízí komplexní energetické služby od distribuce energií přes správu a údržbu energetických zařízení až po celkový energetický management.

Více informací získáte na http://www.cezlds.cz/.