ENESA

ENESA a.s.

U Voborníků 852/10, 190 00 Praha 9 – Vysočany

Identifikační číslo: 273 82 052

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 10200.

ENESA

 

Společnost ENESA a.s. je zkušeným a úspěšným dodavatelem energetických staveb a poskytovatelem energetických služeb metodou EPC, jejichž předmětem je modernizace technologických zařízení budov a garantované úspory energie.

Historie společnosti je úzce spjata s pardubickou EVČ s.r.o. Ta stála v roce 2005 u jejího zrodu a byla jedním z jejích akcionářů. ENESA a EVČ se pak společně podílely na řadě významných projektů, jako byl energeticky úsporný projekt v Národním divadle nebo v Pardubickém kraji. V roce 2015 se obě firmy staly součástí ČEZ ESCO a 1. 1. 2019 došlo k jejich sloučení pod vlajkou ENESA.

Nová ENESA má na čem stavět. Pro její činnost jsou zásadní špičková projekce, projektový management i obchod. Zkušení lidé jsou klíčem ke kvalitní realizaci projektů v oblasti energetických služeb. Trendem energeticky úsporného stavebnictví

Příštích let bude Performance Design & Build, ENESA se již nyní aktivně podílí na rozvoji tohoto progresivního konceptu.

Více informací získáte na http://www.enesa.cz/.