ENESA

ENESA a.s.

U Voborníků 852/10, 190 00 Praha 9 – Vysočany

Identifikační číslo: 273 82 052

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 10200.

ENESA

ENESA je českým poskytovatelem energetických služeb založeným v roce 2005. Hlavním cílem společnosti bylo vždy vyvíjet a realizovat projekty EPC. U zrodu firmy stál zkušený tým, který už v roce 1993 „přivezl“ metodu EPC z USA do České republiky a v pozdějších letech se podílel na prvních velkých EPC projektech u nás.

Dnes ENESA nabízí a realizuje celé spektrum energetických služeb od poradenství až po realizaci větších investičních projektů a poskytování služeb energetického managementu. Investiční projekty realizuje především prostřednictvím EPC projektů. Není to ale jediná možnost – využít lze i standardní dodavatelský způsob.

Více informací získáte na http://www.enesa.cz/.