Kongresové centrum Praha

Investici 126 milionů korun si vyžádalo zásadní přebudování energetického systému Kongresového centra Praha (KCP), které probíhalo v letech 2016 – 2017 za plného provozu. Obří investice se ale vyplatila.

„Zvolili jsme takzvanou formu EPC, což je metoda, kdy dodavatel řešení přímo ve smlouvě garantuje, že řešení požadovaných úspor dosáhne. Pro investici, která se vám zaplatí do deseti let, by zvedl ruku asi každý manažer,“ říká obchodní a marketingová ředitelka Kongresového centra Lenka Žlebková.

„Stejná metoda zafungovala v minulosti například u Národního divadla nebo Rudolfina. Její výhodou navíc je, že se investice splácí ze samotných úspor a nemá negativní vliv na cash flow zákazníka, což je pro financování projektu klíčové. Samotná opatření jsou vždy souborem technologických investic a změny fungování energetického hospodářství v budově nebo firmě. Jakýkoliv zásah do energetického zařízení budovy s sebou nese nutnost zamyslet se nad tím a spočítat, jak se tím život budovy změní,“ vysvětluje Ivo Slavotínek, ředitel společnosti ENESA ze skupiny firem ČEZ ESCO, které projekt v KCP realizovalo.

Už dnes je jasné, že plánované úspory ve výši 21,9 milionů Kč, což je zhruba 30 % celkových nákladů na energie v roce 2013, byly překročeny a investice do projektu se vrátí do šesti let. Úspor oproti původnímu stavu dosahuje centrum ve vytápění (30%), chlazení (25%), vzduchotechnice (16%) i osvětlení (10%).

Bývalý „Palác kultury“ tak uspoří ročně také tři olympijské bazény vody a své emise skleníkových plynů sníží o více než 7000 tun. A právě tento ekologický aspekt začíná být pro řadu nájemníků Kongresového centra důležitý. „Jisté rezervy máme ještě v hospodaření s vodou, rádi bychom v budoucnosti využívali například dešťové vody. I tak máme ale od návštěvníků centra na změny pozitivní odezvu a první dojem klientů z našeho centra se výrazně zlepšil“, dodává Lenka Žlebková.

DALŠÍ REFERENCE