ŠKO-ENERGO

ŠKO-ENERGO je multiutilitní společnost, jejíž hlavní činností je komplexní péče o energetické potřeby svého největšího zákazníka, Škoda Auto. Je hlavním dodavatelem energií do provozů Škoda Auto a významným dodavatelem ekologicky šetrné a zároveň ekonomicky výhodné tepelné energie pro řadu komerčních společností a domácností v celé Mladé Boleslavi.

Řešení:

Zákazník řešil problém s nahodilými výpadky provozu výrobní linky. Společnost ČEZ ESCO vypracovala technicko-ekonomickou studii se zaměřením na poklesy napětí, která vyhodnotila příčiny vzniku přechodných událostí v rozvodné síti. Studie odhalila, že k výpadkům dochází při mikropoklesech napětí, a to z důvodu přílišné citlivosti řídicích systémů výrobní linky, které vyžadují vyšší kvalitu sítě, než je požadována platnou legislativou. Na základě komplexního srovnání přínosů jednotlivých variant bylo určeno nejvýhodnější řešení a zákazník získal i přehled o všech dostupných možnostech řešení svého problému.

Přínosy:

  • Zjištění přesné příčiny problému
  • Přehled o všech dostupných možnostech řešení problému
  • Detailní srovnání jednotlivých možností řešení situace v návaznosti na konkrétní výrobní podmínky a ekonomické možnosti zákazníka
  • Objektivní doporučení optimálního řešení problému (nezastupujeme žádné konkrétní dodavatele technologií)
  • Garance aplikace nejnovějších poznatků a trendů v oblasti energetiky

DALŠÍ REFERENCE