SLADOVNY SOUFFLET ČR

Sladovny Soufflet ČR, a.s, jsou součástí sladařské divize francouzské zemědělsko-potravinářské skupiny Groupe Soufflet, jednoho z největších výrobců a zároveň prodejců sladu na světě.

V areálu Sladovny Prostějov byla instalovaná kogenerační jednotka do procesu sušení sladu. Po zkušenostech s instalací kogenerační jednotky v Nymburce, se rozhodlo vedení společnosti spolupracovat se společností ČEZ ESCO v dalším výrobním závodě.

Instalace technologie zahrnovala instalaci kogenerační jednotky, instalaci výměníku v hvozdu, úpravy topného systému, dodávku a napojení na centrální řídicí dispečink.

Po zkušenostech s instalací KGJ v Nymburce, jsme se rozhodli spolupracovat se společností ČEZ Energo, s.r.o. v dalším našem výrobním závodě," říká Ing. Richard Paulů, předseda představenstva.

Pro Sladovny Soufflet ČR tato realizace znamená:

  • zvýšení efektivity procesu výroby sladu
  • stabilizace dodávky a ceny tepla
  • optimalizace denní rezervované kapacity

 

DALŠÍ REFERENCE