ČEZ ESCO zmodernizovala zásobování teplem v Lázních Luhačovice

Investice ve výši 66 milionů korun zajistila pro firmu Lázně Luhačovice spolehlivější chod celého tepelného hospodářství i jeho výrazně úspornější provoz. Zakázku realizovaly dvě dceřiné společnosti ČEZ ESCO – EVČ a ČEZ Energo.

Modernizace zásobování teplem v Lázních LuhačoviceProjekt byl výjimečný v tom, že byl realizován v chráněném území, kde se nacházejí přírodní léčivé zdroje. Výkopové práce proto podléhaly řadě pravidel. Zároveň se jednalo o městskou památkovou zónu, kde je většina objektů prohlášena za kulturní nebo národní kulturní památku.

Přechod z parovodního vytápění na úspornější teplovodní si vyžádal renovaci potrubí, vnitřních rozvodů a otopných těles, stejně jako přestavbu kotlů. Jedenáct objektů bylo osazeno novými předávacími stanicemi. Modernizace povede k vyšší účinnosti zdroje i spolehlivosti celého systému zásobování teplem.

„Investicí lázně sníží jak energetické ztráty v rozvodné soustavě, tak v samotných lázeňských domech a dalších objektech, kde jsme provedli úpravy,“ říká generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák. Například délka hlavního rozvodného potrubí měří 3 kilometry, takže při přechodu z méně efektivního parního vytápění na účinnější teplovodní dochází k výrazným úsporám."

Součástí projektu byla i realizace menší parní kotelny, kde se vyrábí pára sloužící k ohřevu přírodních minerálních koupelí v Inhalatoriu a hotelu Jurkovičův dům. ČEZ ESCO zároveň v lázních instalovala kogenerační jednotku, která bude sloužit jako další levný zdroj tepla.

„Práce proběhly za plného běhu lázní a jejich provoz nebyl rekonstrukcí narušen, což bylo důležité zejména v letošních chladnějších zimních měsících, kdy obvykle rekonstrukce rozvodů tepla neprobíhají,“ říká generální ředitel EVČ Václav Taubr.

Modernizace zásobování teplem v Lázních Luhačovice„Pokud chceme poskytovat našim zákazníkům špičkové lázeňské služby, musíme mít samozřejmě v prvotřídním stavu i naše energetické hospodářství,“ uvedl generální ředitel Lázní Luhačovice Eduard Bláha. „Nový systém zásobování teplem je nejen ekonomicky výhodnější, ale také mnohem spolehlivější. Zároveň je pro nás teď jednodušší regulovat teplo v jednotlivých objektech.“

Horkovodní systém umožňuje regulovat teplotu samotné vody i nastavenou vnitřní teplotu v budovách. K tomu se používají jak termostatické ventily na samotném topení, tak teplotní čidla. Ta hlídají teplotu především ve větších společných místnostech, regulovaných zejména vzduchotechnikou. Úspora nákladů za energie dosáhne zhruba 3 milionů korun ročně.